O nás

Historici říkají, že historie, která není pochopena, se musí opakovat. Dnes i v minulosti můžeme opakovaně vidět pravdivost tohoto rčení.

Neovlivníme věci, které se tak jako tak stanou. Přesto můžeme ovlivnit mnoho. Proto je nutné nejen porozumět době, ve které žijeme, ale především pochopit naše role, které nám jsou v této době určeny.

Máme za to, že ti, kteří šli před námi, si byli těchto věcí dobře vědomi. Vždyť v minulosti mnozí naši předkové v českém a moravském národě žili i umírali proto, aby mohli přinášet ostatním lidem svobodu a požehnání. Neváhali obětovat svoje majetky, kariéru a často i holou existenci, aby uchránili Boží přízeň v našem národě. Další jejich následovníci, s nasazením života, rozšířili toto požehnání do ostatních národů, z nichž mnohé z něho těží dodnes.

Je čas přijít sami k sobě, uvědomit si odkaz našich otců a navázat na něj tak, jako syn navazuje na dílo svého otce.

Proto se „smělou troufanlivostí“ si dovolujeme prohlásit se za vědomé šiřitele dávných ideálů našich duchovních otců. Kéž i my svým dílem přispějeme k naplnění prorockých slov Jana Ámose Komenského „…vláda věcí tvých se k tobě navrátí, ó lide český!

Služba
 • 2007 – 2012 – pastor mládeže Slovo života Brno
 • 2009 + 2010 – organizátor Exit Tour Brno (mládeže z brněnských sborů se díky tomu pravidelně schází dodnes)
 • od roku 2008 kázání a semináře na téma reformace v různých církevních sborech ČR
 • kázaní na téma reformace v Betlémské kapli
 • dvoudenní seminář na Biblické škole Ywam Herrnhut/Ochranov
 • dvoudenní seminář na KristFestu 2012
 • dvoudenní seminář na KristFestu 2013
 • dvoudenní seminář na KristFestu 2015
 • dvoudenní seminář na Biblické škole 2015 v Brně na téma Historie české církve a reformace
 • semináře pro nevěřící v muzeu ve Velké Bíteši
 • seminář ve středisku Teen Challenge ve Šluknově
 • 2013 – s manželkou autoři projektu slavností 400 let Bible Kralické
 • herec a moderátor pan Alfréd Strejček použil námi dodané téma Karla st ze Žerotína pro svůj recitál v Senátu ČR
 • s manželkou iniciátoři vzniku filmu Pod ochranou Žerotínů a autoři námětu k tomuto filmu
 • nyní připravujeme další film
Studium
 • šestileté soukromé intenzivní studium české historie, hlavní zaměření na období tzv. české reformace
 • vzdělání David jako přednášející:
  • střední škola podnikatelská v Brně
   Teologická studia:
  • 1994 roční denní základní studium Biblických předmětů na Teologické škole Livets Ord
  • 1995 půlroční denní studium Biblických předmětů na Teologické škole Livets Ord pro vedoucí
  • 2006 roční Teologický seminář Livets Ord pro pastory a lídry v Bratislavě
  • 2007 rok studia Livets Ord Univerzity ve Vídni