Ukázky prezentace seminářů

Vizuální silou celého semináře je unikátní animovaná prezentace, která pomáhá orientovat se na časové ose a současně nás zavede do jednotlivých událostí a k nejvýznamnějším osobnostem české reformace. Díky této prezentaci je posluchač schopen pohodlně vnímat celé téma v souvislostech.